கட்டுரைகள்

நிகழ்வுகள் 661 – கடைசி கலீபா அலீயின் படுகொலையுடன் ராசிதீன் கலீபாக்களின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது. 1500 – எசுப்பானிய நாடுகாண் பயணி...
இன்றைய தின நிகழ்வுகள் 41 – குளோடியசு உரோமைப் பேரரசராக உரோமை மேலவையால் அறிவிக்கப்பட்டார். 750 – அப்பாசியக் கலீபக கிளர்ச்சியாளர்கள் சாப்...
நிகழ்வுகள் 41 – உரோமைப் பேரரசர் காலிகுலா அவரது பிரெட்டோரியக் காவலர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். காலிகுலாவின் மாமா குளோடியசு பேரரசராக அறிவிக்கப்பட்டார். 914...
பால பிரஜாபதி அடிகளார் அய்யாவழியின் தற்போதைய தலைவராக அறியப்படுகிறார். இந்து சமயத்தை போன்று அய்யாவழியும் ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்படாத சமயமாக இருப்பதால் ஆட்சி ரீதியாக...
தி. வே. கோபாலையர் ஜனவரி 22, 1926 – ஏப்ரல் 1, 2007 ஒரு தமிழறிஞர், பதிப்பாசிரியர், உரையாசிரியர், சொற்பொழிவாளர் மற்றும் பேராசிரியர்....
நிகழ்வுகள் 613 – கான்ஸ்டண்டைன் தனது 8-வது மாதத்தில் அவனது தந்தை பைசாந்தியப் பேரரசர் எராக்கிளியசினால் துணை-பேரரசராக (சீசர்) நியமிக்கப்பட்டான். 1506 –...
மது தன்டவதே 21ஜனவரி 1924–12 நவம்பர் 2005 என்பவர் இந்திய அரசியல்வாதி, சோசலிசக் கருத்தாளர், நடுவணரசு அமைச்சர் ஆவார். 1971 முதல் 1990...
சுவாமி பிரம்மானந்தர் ஜனவரி 21, 1863 – ஏப்ரல் 10 1922 ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச் சீடரும், சுவாமி விவேகானந்தரின் சகோதரத் துறவியும் ஆவார்....