கட்டுரைகள்

50. லண்டன் லாட்டரி பணத்தினால் கட்டப்பட்ட பாலம் சுலோசனா முதலியார் பாலத்தினை பற்றி பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். பாளையங்கோட்டையிலிருந்து இடிந்து போன கோட்டைகளிலிருந்து கருங்கற்கள் வருகின்றன....
முன்கதை சுருக்கம் சந்திரன் முத்துகிளியை திருமணம் செய்ய ஆசைப்படுகிறான். ஆனால் அது இயலாது என்கிறார்கள். அதற்கு காரணம் அவனது குடும்பத்தில் சாதி மாறி...
4. உயர்தட்டு மக்கள் கொட்டத்தை அடக்கிய பன்றி மாடன். மரண பயம் அவர்கள் இருவரையும் தொத்திக்கொண்டது. நரபலி முடிந்தவுடன் புதையல் கிடைக்கும் என...