முக்கிய செய்திகள்

1679 – இங்கிலாந்தின் இரண்டாம் சார்ல்ஸ் நாடாளுமன்றத்தைக் கலைத்தான். 1857 – தெற்காசியாவின் முதலாவது முழுமையான பல்கலைக்கழகம் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகம் திறக்கப்பட்டது. 1887...
1506 – 150 சுவிட்சர்லாந்து பாதுகாப்புப் படைகளைக்கொண்ட முதற் தொகுதி வத்திக்கானை அடைந்தது. 1517 – முதலாம் செலீம் தலைமையில் உதுமானியர் மம்லூக்...
1265 – இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றம் தனது முதலாவது கூட்டத்தை வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அரண்மனையில் நடத்தியது. 1523 – இரண்டாம் கிறிஸ்டியான் டென்மார்க், நோர்வேயின் மன்னர்...
1419 – நூறாண்டுப் போர்: நார்மாண்டியை கைப்பற்றிய இங்கிலாந்தின் ஐந்தாம் ஹென்றியிற்கு ரொவ்வென் சரணடைந்தது. 1511 – மிரான்டோலா பிரெஞ்சிற்கு சரணடைந்தார். 1764...
1377 – பாப்பாண்டவர் பதினோராம் கிரெகரி தனது ஆட்சியை ரோமுக்கு மாற்றினார். 1524 – இத்தாலிய நாடுகாண்பயணி ஜியோவன்னி டா வெரசானோ சீனாவுக்கான...
50. லண்டன் லாட்டரி பணத்தினால் கட்டப்பட்ட பாலம் சுலோசனா முதலியார் பாலத்தினை பற்றி பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். பாளையங்கோட்டையிலிருந்து இடிந்து போன கோட்டைகளிலிருந்து கருங்கற்கள் வருகின்றன....