தொடர்கள்

  முன்கதை சுருக்கம் ராஜதுரையின் கிராமத்தில் எதிரிகள் தீ வைத்தனர். அடிக்கடி தீ வைக்கிறார்கள் இனிமேல் ஓலை குடிசை கட்டக்கூடாது என ராஜதுரையின்...
  நிவேக்கை பற்றி ஏற்கனவே நான் முன்பகுதியில் கூறியுள்ளேன். இவர் கோபால சமுத்திரத்தில் சமூக பணியாற்றி வருபவர். தாமிரபரணி கரையில் பாளையங்கால்வாய் கரையை...
மேல் மருவத்தூர் “தமிழ் மந்திரங்களால் கருவறையில் அர்ச்சனனைகளும், வேள்வி, கலச, விளக்குப் பூசைகளும் நடைபெறும் திருக்கோயில்…” முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு எழுதிய மேல் மருவத்தூர்...