ஆதிச்சநல்லூர் ஆய்வுகள் -காவ்யா பதிப்பகம்-முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

255.00

Description

ஆதிச்சநல்லூர் பற்றிய ஆய்வு நூல் சாத்தான்குளம் ராகவன் அவர்கள் எழுதிய பொருநை வெளி நாகரிகம் என்ற நூலுக்கு பிறகு ஆதிச்சநல்லூரை பற்றி வெளி வந்த நூல். இந்த நூலில் 2004 வரை நடந்த ஆராய்ச்சிகளை ஆசிரியர் நேரடியாக பார்த்து விவரித்துள்ளார்.