அருள் தரும் அபூர்வ ஆலயங்கள் 200 – பொன் சொர்ணா பதிப்பகம் – முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

1,000.00

Description

இது வரை நூலாசிரியர் சென்றுவந்த 200 கோவில்களின் வரலாற்று சிறப்பு அனுபவங்களை சேர்த்து இந்த நூலை இயற்றியுள்ளார். இதில் ஏராளமான கோவில்களின் அறியப்படாத பல்வேறு தகவல்கள் உள்ளது.