அமேசான் கிண்டில் இ புக்ஸ்“தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அறியப்படாத தியாகிகள்”

Writter : முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

Rs.550

என் உயிரே விட்டுக்கொடு: கரகம் எடுத்து வந்து

Writter : முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

Rs.100

பனிமலையும் அபூர்வ கண்டமும்

Writter : முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

Rs.100

என் கிராமத்தின் கதை: முத்தாலங்குறிச்சி

Writter : முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

Rs.150

கண்ணாடி மாப்பிள்ளை: சிறுகதைத் தொகுப்பு

Writter : முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

Rs.120