அமேசான் கிண்டில் இ புக்ஸ்என் உயிரே விட்டுக்கொடு: கரகம் எடுத்து வந்து

Writter : முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

Rs.100

பனிமலையும் அபூர்வ கண்டமும்

Writter : முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

Rs.100

என் கிராமத்தின் கதை: முத்தாலங்குறிச்சி

Writter : முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

Rs.150

கண்ணாடி மாப்பிள்ளை: சிறுகதைத் தொகுப்பு

Writter : முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

Rs.120

ஸ்ரீ குணவதி அம்மன் வரலாறு: முத்தாலங்குறிச்சி

Writter : முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

Rs.50