தென்பாண்டிச்சீமை & சில சமுதாய குறிப்புகள்

250.00

தென்பாண்டிச்சீமைய பாகம் 1 என்னும் நூலின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி தொகுத்து எதுத்தப்பட்ட நூல்.

Description

நூலக ஆணை பெற்ற நூல் இது, தென்பாண்டிச்சீமையான நெல்லை தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள கல்விபணி மற்றும் சமுதாய பணிகளை தொகுத்து 257 பக்கம் எழுதப்பட்ட நூல் இது.  தென்பாண்டிச்சீமைய பாகம் 1 என்னும் நூலின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி