சீவலப்பேரி சுடலை-முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

75.00

சீவலப்பேரி சுடலைசுவாமியை பற்றி வெளிவந்த முதல் நூல் இது.  இந்த நூல் தமிழக நூலக ஆணை பெற்ற நூல்

காவ்யா பதிப்பகம்

Out of stock

Description

தாமிரபரணி கரையில் உள்ள மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற தெய்வம் சீவலப்பேரி சுடலை. இந்த சுவாமியை பற்றி வெளிவந்த முதல் நூல் இது.  இந்த நூல் தமிழக நூலக ஆணை பெற்ற நூல்