கண்ணாடி மாப்பிள்ளை

100.00

நூல் – கண்ணாடி மாப்பிள்ளை
நூலாசிரியர் – முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு

Description

முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு எழுதி பல ஊடகங்களில் வெளிவந்த சிறுகதைகளின் தொகுப்பு இது. பல திரைப்படங்களுக்கு கருக்களை கொண்ட கதைகள் இதில் உள்ளது. கிராமங்களின் நிகழ்வுகள் சிறுகதையில் தாண்டவமாடியுள்ளது.