இரட்டை திருப்பதி தேவர் பிரான் (நவீன தாமிரபரணி மஹாத்மியம் – 123)