இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி கழகத்துக்கு உள்பட்ட பெருமாள் (நவீன தாமிரபரணி மஹாத்மியம் – 71)